parasit kulit

Kalau parasit kulit bisa dr apa ya kak penyebabnya?

Vaksin

  Salam dok, maaf mau nanya ttg vaksin. Vaksin apa saja yg mendesak diberikan pada kucing?